Ontwikkelingsgericht leren lezen in groep 3

Voor wie:

Collega's†die aan willen sluiten bij de ontwikkeling van leerlingen in groep 3†

Inhoud:

De gemiddelde leerling bestaat niet, dat ervaar je waarschijnlijk regelmatig wanneer je met je leerlingen aan het werk bent. Daar komt nog eens bij dat de ontwikkeling van jonge kinderen t/m groep 3, soms groep 4 niet bij iedereen vloeiend verloopt. Soms stagneert de taalontwikkeling even en neemt rekenen een vogelvlucht, allerlei varianten hierop passeren de revue.††

In de groepen 1/2 geeft de rijke leeromgeving nog heel veel kans om de ontwikkeling te stimuleren, maar hoe doe je dat nu in een groep 3 waar we al jaren gewend zijn om methodisch les te geven aan de hele groep.††

  1. De eerste middag wil ik je een†perspectief†bieden hoe het ook anders kan.†

  1. je†krijgt een stuk†theoretische†onderbouwing†waarom†je het onderwijs in groep 3 anders vorm kan geven†

  1. je†krijgt†praktische†input hoe je de†instructie†af kan stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen†

  1. je†krijgt†praktische†input over de†afstemming†van de verwerking op de ontwikkeling van de leerlingen en hoe je contextueel/functioneel taal en rekenen een plek kan geven in de praktijk.†

  1. aan†het eind van de eerste middag bepaal je wat je uit kan en wil gaan proberen in je groep.†

  2. De volgende middag gaan we, aan de hand van jullie bevindingen en overwegingen,†samen ontwerpen†hoe†het onderwijs in groep 3 er in jouw praktijk uit kan gaan zien en†wat†er nodig is om dit in†het nieuwe schooljaar vanaf het begin goed neer te zetten.†

Resultaat:

Je hebt tools om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen in groep 3.

Meer informatie:

Contact
Bertine van den Oever van Wij-leren Schoolontwikkeling
Telefoon
niet van toepassing

Kosten:

€0.00 per deelnemer.