Beleid

Het koersplan is gebaseerd op de inbreng van de directeuren, het bestuur en de Raad van Toezicht. Met het koersplan geven we richting aan onze visie en ambities voor de komende beleidsperiode.
In 'Bruggen bouwen' (2015) verwoordt FPO haar visie op de toekomst van het christelijk-reformatorisch basisonderwijs in de regio Rijnmond. De continuÔteit, de identiteit en de kwaliteit dienen gewaarborgd te zijn. Deze visie is handen en voeten gegeven in het routeboek 2015-2019 en daarmee zijn we samen de uitdaging aangegaan. Het huidige†koersplan†(2022-2026) is gebaseerd op de toekomstvisie en een vervolg op het routeboek.

Dit keer is weloverwogen gekozen voor een koersplan. Een koersplan geeft de richting aan die we samen willen gaan en biedt ook de ruimte† voor diversiteit. Het bestuur spreekt de wens uit dat we in FPO lerend, samenwerkend en verbindend zorgen voor stevig en toekomstbestendig christelijk-reformatorisch basisonderwijs in de regio Rijnmond. Dit betekent voor ons: samen zorgen en samen verantwoordelijk zijn voor Bijbelgetrouw onderwijs aan onze kinderen in onze regio.