ARBO

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is allereerst een verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur. In FPO werken we op verschillende verschillende onderwerpen samen.
Arbo-coördinator
De scholen van FPO kunnen zich laten ondersteunen door de federatieve arbo-coördinator Jaap Jongeneel (Arboneel). Hij is te consulteren op de verschillende arbo gebieden. 
De coördinator biedt ook input als het gaat over het beleid omtrent arbo, verzuim en veiligheid. 

Bedrijfsarts/ Arbo-dienstverlener 
De meeste scholen zijn aangesloten bij de arbodienstverlener 'Perspectief'.