Vervangingspool

In het schooljaar 2017-2018 startten we met een vervangingspool; Klaswijs.
Samen zorgen we voor een adequate invulling van de vervangingsvacatures voor de korte en langere termijn.